สถาบันหลักคำสอนพระคัมภีร์

สำหรับผู้ที่สนใจในพระคำของพระเจ้า

ช่วงนี้เว็บไซต์นี้กำลังปรับปรุง หนังสือต่างๆ ของพันธกิจจะถูกอัพโหลดที่หน้านี้ โดยท่านยังสามารถเข้าไปดูหนังสือได้ที่ www.maxklein.org