top of page

 

 

VẤN ĐỀ

SỐNG & CHẾT

 

 

PHÚC ÂM CỦA ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST

 

 

R.B. THIEME, JR.

 

R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES

HOUSTON, TEXAS

R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries

P.O. Box 460829

Houston, Texas 77056-8829

www.rbthieme.org

 

© 1990 by R. B. Thieme, Jr. Bảo lưu bản quyền.

Ấn bản thứ ba 2015.

 

Không được sao chép, hoặc lưu truyền bất kỳ phần nào của ấn phẩm này dưới mọi hình thức, phương tiện, như dưới dạng điện tử hay máy móc bao gồm photocopy, ghi âm, hoặc bất kỳ hệ thống lưu trữ và truy xuất thông tin nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của nhà xuất bản.

 

ISBN 1-55764-044-0

Phần Kinh Thánh Tiếng Việt được trích dẫn từ Bản Hiệu Đính Truyền Thống © 2010 bởi Liên Hiệp Thánh Kinh Hội (trừ những phần có ghi chú bản dịch cụ thể).

 

 

 

 

 

VẤN ĐỀ

SỐNG & CHẾT

 

        Cuốn sách này được biên tập từ các bài giảng và ghi chú chưa được xuất bản của R. B. Thieme, Jr.

        Phần Kinh Thánh Tiếng Việt được trích dẫn từ Bản Hiệu Đính Truyền Thống © 2010 bởi Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Lời chú thích trong ngoặc đơn phản ánh các bài giảng trong các lớp học Kinh Thánh (có sẵn trên MP3 CD của R. B. Thieme, Jr. Bible Ministries, Houston) hoặc liên hệ các trích dẫn với chủ đề sắp tới.

 

GIẢ ĐỊNH BẠN PHẠM TỘI

 

        HÃY TƯỞNG TƯỢNG TRONG MỘT KHOẢNH KHẮC bạn đang ngồi trong một phiên tòa. Bạn đang bị xét xử vì tội giết người, một tội ác mang án tử hình. Bằng chứng chống lại bạn đã được giao cho bồi thẩm đoàn và luật sư của bạn đã bào chữa để bảo vệ bạn. Bây giờ bạn đang chờ bồi thẩm đoàn đưa ra lời tuyên án.

        Một sự im lặng bao trùm phiên tòa khi chủ tịch đoàn hội thẩm tiến về phía trước. Bạn đứng dậy và đối mặt với thẩm phán. Bạn biết một sự thật mà không ai trong phiên tòa biết chắc chắn: Bạn đã phạm tội. Khi chủ tịch bồi thẩm đoàn công bố lời tuyên án bạn phạm tội, bạn không ngạc nhiên.

Thẩm phán đập chiếc búa và tuyên bố kết án. Bạn không thể thoát khỏi hình phạt và luật sư của bạn không thể bảo vệ bạn. Bạn bất lực không thể cứu được bản thân.

        Nhưng khi bạn được dẫn ra khỏi phòng xử án trong chiếc còng tay, một người đàn ông bước tới. Người đàn ông này là một người xa lạ với bạn. “Tôi sẽ nhận hình phạt thay anh,” anh ta nói. “Tôi sẽ là người thay thế anh.”

        Thẩm phán nghiêng người về phía trước để chất vấn anh ta. Cuối cùng, thẩm phán hài lòng về tư cách của người đàn ông, thẩm phán chấp nhận người đàn ông lạ này thay thế cho vị trí của bạn. Chiếc còng được tháo ra khỏi tay bạn và đeo vào tay người đàn ông. Trong khi người đàn ông này không đáng chết, nhưng đã chết thay cho bạn, bạn được trả tự do. Bạn được phép sống – mặc dù bạn có tội – bởi vì có một người khác đã gánh thay hình phạt của bạn.

TỪ SỰ CHẾT ĐẾN SỰ SỐNG

 

        Mỗi con người sinh ra đều bị kết án tử hình. Nhưng Đức Chúa Trời (Chúng ta cũng thường gọi Ngài là Thượng Đế, Ông Trời, Chúa hay Chúa Trời.) giúp chúng ta có thể tránh được số phận đó. Ngài ban cho bạn sự tự do và sự sống đời đời với Ngài như một món quà ân điển.

        Đức Chúa Cha sai Con Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ trở thành người thay thế cho bạn và giải thoát bạn khỏi án tử hình. Kinh Thánh, là lời thành văn của Đức Chúa Trời, nói rằng:

 

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một [con độc nhất] của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu. Ai tin Con thì không bị kết án đâu, còn ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh Con Một

[con độc nhất] của Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:16-18)

 

        Bạn có tội, bất lực không thể tự cứu mình khỏi án tử hình. Không có khả năng nào bạn sở hữu hay công việc nào bạn thực hiện có thể cứu chuộc chính bạn. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho bạn một lối thoát khỏi hình phạt đời đời. Giá phải trả cho sự tự do của bạn đã được trả bởi người thay thế cho bạn, là Đức Chúa Jêsus Christ, khi Ngài chết trên thập tự giá. Bạn có thể nhận món quà ân điển là sự sống đời đời chỉ bằng một hành động đơn giản của đức tin.

“Hãy tin Chúa là Đức Chúa Jêsus thì ông…sẽ được cứu.”

(Công-vụ-các sứ-đồ 16:31a)

 

        Tin vào Đấng Christ (Thuật ngữ Hy Lạp đồng nghĩa với từ Hê-bơ-rơ “Đấng Mê-si-a”, có nghĩa là “người được xức dầu”; dành cho Đức Chúa Jêsus Christ) có nghĩa là bạn chấp nhận sự thật rằng Ngài đã chết thay cho cá nhân bạn. Ngay giờ phút bạn tin, bạn được tuyên bố vô tội và án tử hình của bạn được xóa bỏ. Đức Chúa Trời ban cho bạn sự sống đời đời và đảm bảo sự cứu rỗi cho bạn. Ngay lập tức, bạn được đưa vào mối quan hệ đời đời với Đức Chúa Trời.

 

BỊ PHÂN CÁCH VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI

 

        Cho đến thời điểm này, có thể bạn không biết rằng bạn được sinh ra dưới bản án tử hình. Có thể bạn nghĩ bản thân bạn là ‘người tốt’, và bạn thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ kết án bạn. Nhưng bạn có tội. Đức Chúa Trời đã kết án bạn và chỉ có Đấng Christ mới có thể cứu chuộc bạn. Theo cách nói riêng của Đấng Christ, sứ điệp Phúc âm là:

 

“Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha.”

(Giăng 14:6b)

 

        Tại thời điểm bạn được sinh ra, có một rào cản đã tồn tại giữa bạn với Đức Chúa Trời. Rào cản này ngăn cách con người với Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng hoàn hảo trong mọi đường lối Ngài, tiêu chuẩn của Ngài là hoàn hảo. Đức Chúa Trời không thể chấp nhận hoặc chấp thuận bạn vì bạn không hoàn hảo.

 

Như có lời chép:

“CHẲNG CÓ MỘT AI CÔNG CHÍNH CẢ,

DÙ MỘT NGƯỜI CŨNG KHÔNG.” (Rô-ma 3:10)

 

        Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng con người không hoàn hảo. Bạn là một con người được sinh ra thiếu sót, với bản chất tội lỗi cám dỗ bạn phạm tội chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Kết quả là, bản chất tội lỗi bạn được di truyền khiến bạn không thể được Đức Chúa Trời chấp nhận thông qua những nỗ lực của chính mình.

 

Cho nên, như bởi một người [A-đam] mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà

sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. (Rô-ma 5:12)

 

“Tất cả chúng con đều trở nên như vật ô uế, Mọi việc công chính

của chúng con như miếng giẻ bẩn thỉu.” (Ê-sai 64:6a)

 

        Nếu bạn thành thật với chính mình, bạn sẽ thừa nhận rằng bạn phạm tội. Nhưng điều bạn không nhận ra đó là sự cám dỗ phạm tội bắt nguồn từ bản chất thiếu sót bẩm sinh của bạn. Và bởi vì bản chất tội lỗi này, bạn không thể đáp ứng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

 

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời.”

(Rô-ma 3:23)

 

        Bản chất bị hủy hoại của chúng ta ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Không có người nào ‘tốt’ theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Không ai có thể ‘đủ tốt’ theo mong muốn hoặc những nỗ lực của chính mình để xóa bỏ rào cản ngăn cách con người với Đức Chúa Trời. Con người không hoàn hảo ở một bên của rào cản, còn Đức Chúa Trời hoàn hảo ở bên kia.

 

BỊ MẮC KẸT TRONG CHỢ NÔ LỆ

 

Kinh Thánh gọi phía bên này rào cản của con người là chợ nô lệ. Chúng ta là nô lệ cho bản chất hư hỏng, tội lỗi của chính mình. Nô lệ không thể chuộc lại bản thân hoặc mua tự do của chính mình. Tất cả con người được sinh ra trong chợ nô lệ này. Đấng Christ nói rằng,

 

“Thật, Ta bảo thật các người, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi.” (Giăng 8:34)

 

        Bên trong chợ nô lệ, không có tương lai. Di sản của chế độ nô lệ của chúng ta là sự kết tội, sự phân cách đời đời và sự hình phạt từ Đức Chúa Trời. Mặc dù con người sinh ra dưới án tử hình, ân điển của Đức Chúa Trời cung ứng cho chúng ta một phương cách để được giải thoát. Ân điển là điều mà con người không thể kiếm được. Vì tình yêu hoàn hảo của Ngài, Đức Chúa Trời ban cho mỗi con người quyền lựa chọn giữa sự chết và sự sống đời đời.

 

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời

là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23)

 

        Đức Chúa Trời không bỏ rơi bạn trong chợ nô lệ của tội lỗi. Ngài đã ban cho bạn và tất cả mọi người khác mọi điều để thoát khỏi chế độ nô lệ và bước vào mối liên hệ đời đời với Ngài.

 

RÀO CẢN ĐƯỢC GỠ BỎ

 

        Để giải thoát chúng ta khỏi chợ nô lệ của tội lỗi, Đức Chúa Trời đã thiết kế một phương cách mà qua đó các tiêu chuẩn hoàn hảo của Ngài có thể được đáp ứng. Đức Chúa Cha sai Con Ngài, Đức Chúa Jêsus Christ, đến để xóa bỏ rào cản ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con người.

        Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng độc nhất vô nhị bởi vì Ngài vừa là Đức Chúa Trời hoàn hảo, vừa là con người hoàn hảo. Đức Chúa Jêsus Christ không chỉ là con người, nhưng Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời như Đức Chúa Cha là Đấng đã sai Ngài đến: “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30).

        Khi Đức Chúa Jêsus Christ xuống thế gian để trở thành Đấng Thần-Nhân (vừa là Đức Chúa Trời, vừa là con người), Ngài được sinh ra bên ngoài chợ nô lệ: Nhân tính của Ngài là hoàn hảo. Bởi vì sự ra đời độc nhất vô nhị của Ngài, chỉ một mình Ngài không mang bản chất tội lỗi. Chính Ngài không bao giờ phạm tội, và không có sự trừng phạt thiên thượng nào dành cho Ngài. Chỉ có Đấng Christ mới đủ tư cách đáp ứng các tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời dựa trên công lao của Ngài. Chỉ có Đấng Christ mới có thể mua sự tự do của chúng ta vì Ngài không có tội lỗi và ở bên ngoài chợ nô lệ. Đức Chúa Cha với tư cách là Thẩm phán Tối cao chấp nhận Ngài là người thay thế cho bạn.

        Với tư cách là con người hoàn hảo duy nhất trong lịch sử, Đức Chúa Jêsus Christ đã chọn để bị phán xét trên thập tự giá vì tội lỗi của con người.

 

“Đức Chúa Trời [Đức Chúa Cha] đã làm cho Đấng [Đấng Christ] không hề biết tội lỗi trở nên tội

lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.”

(2 Cô-rinh-tô 5:21)

 

        Ngài đã trả án tử hình trên thập tự giá cho bạn và cho mọi người khác. Tất cả mọi tội lỗi từng được phạm – trong quá khứ, hiện tại và tương lai – đều bị phán xét trên thập tự giá. Đức Chúa Cha tuyên án và Đức Chúa Jêsus Christ đã tuân theo.

 

“Ngài đã hiện ra như một người,

Tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết,

Thậm chí chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:8)

 

        Bằng cách chấp nhận hình phạt của bạn, Đức Chúa Jêsus Christ đã trở thành người thay thế cho bạn. Là người thay thế cho bạn, Ngài đã đáp ứng các tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời và xóa bỏ rào cản ngăn cách giữa bạn và Đức Chúa Trời.  

 

CHỢ NÔ LỆ ĐƯỢC MỞ RA

 

        Đức Chúa Jêsus Christ đã tháo những chiếc xiềng xích trong chợ nô lệ. Bạn được tự do rời đi. Bây giờ bạn có thể đến với Đức Chúa Trời. Tất cả mọi điều cần thiết để loại bỏ rào cản ngăn cách giữa bạn và Đức Chúa Trời đã được hoàn thành.

 

“Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và loài người,

là Đức Chúa Jêsus, cũng là người. Ngài đã phó chính mình làm giá chuộc mọi người.”

(1 Ti-mô-thê 2:5-6a)

 

        Đức Chúa Jêsus Christ đã vui lòng chấp nhận án tử hình thay cho bạn. Bạn đã được trả tự do! Bạn không còn là tù nhân của chợ nô lệ nữa.

        Làm thế nào bạn có thể thoát khỏi chợ nô lệ? Không có gì bạn phải làm hoặc nói hoặc thay đổi để được tự do. Bạn đã có quyền đến với sự tự do. Đức tin là yêu cầu duy nhất. Đức tin chỉ đơn giản là đặt niềm tin. Đức Chúa Trời không đòi hỏi gì ở bạn ngoại trừ đức tin. Đổi lại, Ngài ban cho bạn sự sống đời đời. Bạn nhận món quà Ngài ban cho bạn bởi đức tin.

 

“Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài

ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:12)

 

ÂN ĐIỂN VÀ ĐỨC TIN

 

        Giá trị cá nhân của bạn không phải là vấn đề đối với Đức Chúa Trời. Không ai có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của Ngài. Tội lỗi của cá nhân bạn không phải là vấn đề đối với Đức Chúa Trời. Ngài đã xét xử và khép lại vụ án tội lỗi của con người. Những việc thiện và các việc làm của bạn không phải là vấn đề đối với Đức Chúa Trời. Ngài ban sự cứu rỗi nhờ ân điển, bởi đức tin, không phải bởi việc làm.

       

“Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu,

điều nầy [sự cứu rỗi] không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời;

cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào [khoe mình].

(Ê-phê-sô 2:8-9)

 

        Phương cách của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi nhờ ân điển, bởi đức tin. Đức Chúa Jêsus Christ ban cho bạn sự cứu rỗi. Đức tin vào Đấng Christ là phương cách để bạn nhận được ân điển của Đức Chúa Trời.

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC CỨU

 

        Vậy thì, đức tin là chìa khóa cho sự cứu rỗi của bạn. Đức Chúa Jêsus Christ đã giải thoát cho bạn và điều đó có nghĩa là bạn đã được trả tự do để đưa ra lựa chọn của riêng mình về Ngài. Bạn có quyền quyết định ủng hộ hoặc chống nghịch lại Đấng Christ.

 

“Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng kinh nghiệm được sự

sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.” (Giăng 3:36)

 

        Ngay cả khi bạn giỏi nhất, bạn cũng không bao giờ có thể kiếm được hoặc xứng đáng có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Chỉ có đối tượng của đức tin của bạn, là Đức Chúa Jêsus Christ, có công lao. Đức tin của bạn vào công việc của Đấng Christ trên thập tự giá làm cho sự cứu rỗi của bạn có thể thực hiện được. Đức tin chỉ đơn giản là quyết định của bạn tiếp nhận thông điệp của Đấng Christ là chân thật. Chỉ có đức tin vào chỉ một mình Đấng Christ là sự cứu rỗi.

        Bạn đáp ứng lại với Đức Chúa Cha đơn giản bằng cách nói lên các từ ngữ sau cách riêng tư trong tâm trí bạn, đó là Tôi tin vào Đấng Christ. Bạn được cứu ngay khi bạn tin. Đức Chúa Trời ban cho bạn sự sống đời đời. Bạn được “sinh lại.”

 

“Nếu một người không được sinh lại, thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời.”

(Giăng 3:3b)

 

“Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét,

nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống.” (Giăng 5:24b)

 

SỰ SỐNG HAY CÁI CHẾT

 

        Quyết định của bạn về Đấng Christ là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Bạn lựa chọn tương lai đời đời của chính mình. Nếu bạn không tin, bạn sẽ ở ngoài gia đình của Đức Chúa Trời và không bao giờ chia sẻ sự sống đời đời với Ngài.

 

“Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi.

Còn ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết.” (Giăng 11:25b-26a)

 

        Tên của bạn bị xóa khỏi sách sự sống nếu bạn chết mà không tin vào Đức Chúa Jêsus Christ. Bạn sẽ đứng trước Tòa án Tối cao của Thiên đàng để chịu phán xét và kết án. Bất kỳ ai không có tên trong cuốn sách này đều bị phán quyết phải sống trong hồ lửa đời đời.  

 

Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa.

(Khải huyền 20:15)

 

Không có hình phạt đời đời cho người tin Chúa. Bản án tử hình đã bị xóa bỏ.

 

Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa;

vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jêsus đã giải phóng

tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. (Rô-ma 8:1-2)

 

        Đối với những người tin Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời ban cho họ một cuộc sống có ý nghĩa, có mục đích và có vận mệnh được đảm bảo.  

 

CUỘC SỐNG TRONG GIA ĐÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

 

        Khi bạn tin vào Đấng Christ, bạn bước vào mối quan hệ cá nhân mới mẻ với Đức Chúa Trời. Bạn trở thành thành viên trong gia đình của Ngài. Tất cả những người tin Chúa đều là con của Đức Chúa Trời và sẽ luôn luôn là như vậy.

 

Vì bởi đức tin trong Đấng Christ Jêsus, tất cả anh em đều là con Đức Chúa Trời.

(Ga-la-ti 3:26)

 

        Địa vị mới của bạn là một người tin Chúa không có nghĩa là bây giờ bạn trở nên hoàn hảo. Bạn vẫn sở hữu bản chất tội lỗi, và sẽ tiếp tục phạm tội và mắc sai lầm. Trong một gia đình, một số đứa trẻ có thể trở nên tốt còn một số có thể không. Và điều này cũng đúng với những người tin Chúa. Tất cả mọi người tin Chúa đều thất bại, nhiều người thất bại hơn những người khác. Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ rơi bất kỳ đứa con nào của Ngài. Cho dù bạn có thể thất bại thường xuyên hay tồi tệ như thế nào, với tư cách là một người tin Chúa, bạn có một vị trí đảm bảo với Đức Chúa Trời và vị trí này không bao giờ kết thúc.

 

Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ,

và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Ta. (Giăng 10:28)

 

        Mối liên hệ mới của bạn với Đức Chúa Trời vĩnh cửu và tồn tại đời đời. Bạn không thể đánh mất sự sống đời đời của mình một khi bạn đặt đức tin vào Đấng Christ. Bạn bỏ lại đằng sau chợ nô lệ của tội lỗi mãi mãi và bạn có sự đảm bảo tối thượng: Lời hứa vô điều kiện của Đức Chúa Trời về sự sống đời đời.

        Sự hoàn hảo của Đức Chúa Trời là sự đảm bảo của bạn. Ngài luôn luôn yêu bạn. Ngài không bao giờ thay đổi các tiêu chuẩn của Ngài hay thay đổi lời hứa của Ngài dành cho bạn. Rào cản đã bị gỡ bỏ mãi mãi! Với tư cách là một người tin Chúa, không gì có thể một lần nữa phân cách bạn khỏi Chúa. Không gì có thể lấy mất sự cứu rỗi đời đời của bạn.

 

Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta. (Rô-ma 8:38-39)

 

SAU SỰ CỨU RỖI, LÀ GÌ?

 

        Là một người mới tin Chúa, bạn đã có một đời sống mới. Bây giờ bạn có sự hiệp nhất vĩnh cửu với Đức Chúa Cha và Con Ngài, Đức Chúa Jêsus Christ. Bây giờ bạn trở thành Cơ Đốc nhân.

 

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới,

những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.

(II Cô-rinh-tô 5:17)

 

        Là một tín hữu mới, ngay lập tức bạn bắt đầu nhận được sự trợ giúp thiên thượng. Chúa sẽ luôn cung ứng cho bạn – ngay cả bây giờ, khi bạn còn đang sống trên đất, và sau khi bạn qua đời, khi bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi trên thiên đàng.

 

Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo

sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus.

(Phi-líp 4:19)

 

Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài đã

ban cho chúng ta trong Đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời.

(Ê-phê-sô 1:3)

 

        Ngay cả khi bạn phạm tội, ân điển của Đức Chúa Trời cung cấp cho bạn một phương cách để bạn điều chỉnh hướng đi của mình và tiếp tục hoàn thành kế hoạch của Ngài. Nói một cách đơn giản thì:

 

Còn nếu chúng ta xưng [tên của tội] tội mình [với Đức Chúa Cha] thì Ngài là thành tín,

công chính sẽ tha tội [tội đã biết] cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều

[các tội chúng ta không biết hoặc quên] bất chính. (I Giăng 1:9)

 

        Vì vậy, tại thời điểm bạn nhận được sự cứu rỗi, bạn có những nguồn lực cần thiết để sống theo lối sống của Cơ Đốc nhân (Cơ Đốc nhân là người tin nhận Chúa Cứu Thế Jêsus). Bạn có thể hiểu được kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống của bạn bằng cách học giáo lý Kinh Thánh từ một mục sư- giáo viên của bạn. Kinh Thánh, là “tâm trí của Đấng Christ” (I Cô-rinh-tô 2:16b), là hướng dẫn của Đức Chúa Trời cho cuộc sống mới của bạn.

        Đức Chúa Trời ban cho bạn các mục sư để truyền tải Lời Ngài cách rõ ràng và chính xác cho bạn – nếu bạn có khao khát học hỏi. Điều quan trọng là lắng nghe thường xuyên và tập trung vào điều Kinh Thánh muốn nói. Bằng việc học, suy ngẫm và áp dụng các giáo lý Kinh Thánh, bạn sẽ tăng trưởng đời sống tâm linh. Sự tăng trưởng tâm linh sau sự cứu rỗi, cũng như những công việc lành của Cơ Đốc nhân, chỉ đến như kết quả của việc học và áp dụng Lời của Đức Chúa Trời.

 

CÁC LỰA CHỌN ĐỜI ĐỜI CỦA BẠN

 

Đời đời là thời gian dài, rất dài. So sánh với cõi đời đời, thời gian chỉ là một giọt nước trong thùng. Tâm trí hữu hạn của bạn không thể hiểu được hoàn toàn thực tế của thời gian vô hạn. Bạn chỉ có vài năm ngắn ngủi, có lẽ ít hơn bạn nghĩ, để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi chết. Cuộc sống của bạn ngắn ngủi giống như ngàn cân treo sợi tóc.

        Khi bạn tin nhận Đấng Christ, bạn có thể mong đợi

 

Cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn,

để dành trong các tầng trời cho anh em. (I Phi-e-rơ 1:4b)

 

Kinh Thánh cho chúng ta biết rất ít về thiên đàng, nhưng đảm bảo với chúng ta rằng đó là nơi vinh quang và vượt ra ngoài sự tưởng tượng của chúng ta:

 

Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ. Sẽ không có sự chết,

cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa.

(Khải huyền 21:4a)

 

Một điều đáng kinh ngạc nhất trong tất cả mọi điều, đó là bạn sẽ nhìn thấy Đấng Christ là Đấng

 

Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời

và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài.

(Hê-bơ-rơ 1:3a)

 

        Bây giờ, nếu bạn từ chối đưa ra quyết định lớn và quan trọng nhất này, bạn đang lựa chọn một cơn ác mộng bất tận. Từ chối Đấng đã chịu vô vàn đau đớn trên thập tự giá thay thế cho bạn, bạn sẽ phải đón nhận những hậu quả kinh hoàng.

        Lựa chọn thay thế là hồ lửa, đích đến cuối cùng của quỷ vương và những quỷ sứ của nó (Ma-thi-ơ 25:41). Nơi đau khổ và đau đớn đời đời này là nơi giam giữ vô tận tất cả những ai từ chối lời đề nghị của Đức Chúa Trời ban cho tự do khỏi chợ nô lệ của tội lỗi. Chúng ta hãy xem qua nỗi đau khổ và sự vô vọng của những người không tin Chúa:

 

Họ sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. (Khải huyền 20:10b)

 

Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa.

(Khải huyền 20:15)

 

SỰ LỰA CHỌN THUỘC VỀ BẠN

 

        Nếu bạn vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai đời đời của mình, bạn sẽ không có Đấng Christ, không có hy vọng, và không có sự sống đời đời. Bạn có tội và được định là phải bị ném xuống hồ lửa. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus Christ đã nghĩ đến cá nhân bạn khi Ngài bước lên thập tự giá. Đấng Christ thế chỗ cho bạn và nhận hình phạt của bạn. Ngài chết thế cho bạn.

 

Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta,

khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết [thay] cho chúng ta.

(Rô-ma 5:8)

 

        Đức Chúa Trời đã ban cho bạn sự tự do để đưa ra sự lựa chọn của riêng mình về Đức Chúa Jêsus Christ. Ngay bây giờ, tại thời điểm này, bằng một hành động đơn giản của đức tin, bạn có thể có sự sống đời đời.

 

“Ngài đã ban Con Một [con độc nhất] của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy

không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16b)

 

        Đây là cơ hội để bạn tiếp nhận món quà của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Lựa chọn tiếp nhận Đấng Christ của bạn là một quyết định riêng tư. Không có ai có thể đưa ra quyết định đó thay cho bạn. Và không ai có quyền ép bạn đưa ra bất cứ quyết định gì. Bạn phải quyết định cho chính mình. Trong nơi riêng tư của tâm linh bạn, bạn có thể nói với Đức Chúa Cha cách đơn giản là bạn đặt đức tin vào Đức Chúa Jêsus Christ. Trong chính khoảnh khắc đó, tương lai đời đời của bạn sẽ được đảm bảo.

        Nếu bạn quyết định tin vào Đấng Christ, bạn có thể tự tin rằng bạn có sự sống đời đời. Bạn sẽ chia sẻ một mối quan hệ đời đời với Đức Chúa Trời. Bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi trên thiên đàng. Chỉ có đức tin vào chỉ một mình Đấng Christ là sự cứu rỗi!  

        Sự lựa chọn thuộc về bạn.

 

 

-------------------------------

 


NGHIÊN CỨU GIÁO LÝ KINH THÁNH

 

        Giáo lý Kinh Thánh, là phần chính của sự dạy dỗ được rút ra từ cách giải nghĩa Kinh Thánh theo nghĩa đen, là tiêu chuẩn cho lẽ thật thuộc linh. Nghiên cứu Kinh Thánh mang lại sự nuôi dưỡng tâm linh cho Cơ Đốc nhân (Ma-thi-ơ 4:4).

        Tầm quan trọng của giáo lý Kinh Thánh không bị cường điệu hóa quá mức (Thi-thiên 138:2). Đức Chúa Trời ban cho Cơ Đốc nhân mạng lệnh phải được biến đổi từ bên trong (Rô-ma 12:2). Sự biến đổi này đòi hỏi phải có một tâm trí đổi mới hàng ngày thông qua việc học và áp dụng Lời của Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 4:16; Ê-phê-sô 4:23).

        Trong nhiều năm, các lớp học giáo lý Kinh Thánh do R. B. Thieme, Jr., giảng dạy đã cung cấp thức ăn tâm linh hàng ngày cho hội thánh của ông. Các ấn phẩm, DVD, và MP3 CD được cung cấp miễn phí và không có bất kỳ ràng buộc nào. Một Danh mục Nghiên cứu Giáo lý Kinh Thánh sẽ được cung cấp theo yêu cầu.

 

R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES

P.O. BOX 460829

HOUSTON, TEXAS 77056-8829

www.rbthieme.org

713-621-3740

-------------------------------

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

 

        Không tính phí cho bất kỳ tài liệu nào của R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries. Bất kỳ ai mong muốn có tài liệu giảng dạy Kinh Thánh có thể nhận các ấn phẩm, DVD và MP3 CD của chúng tôi mà không có bất kỳ ràng buộc nào. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta giáo lý Kinh Thánh. Chúng tôi muốn phản chiếu ân điển của Ngài.

        R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries là một mục vụ ân điển và hoạt động hoàn toàn dựa trên sự đóng góp tự nguyện. Không có bảng giá cho bất kỳ tài liệu nào của chúng tôi. Chúng tôi không yêu cầu quý vị trả tiền. Khi lòng biết ơn đối với Lời của Đức Chúa Trời thúc đẩy một người tin Chúa dâng hiến, người đó có đặc ân góp phần vào việc phổ biến giáo lý Kinh Thánh.

bottom of page