สถาบันหลักคำสอนพระคัมภีร์

สำหรับผู้ที่สนใจในพระคำของพระเจ้า

การศึกษาหลักคำสอนพระคัมภีร์

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านหนังสืออธิบายหลักคำสอนพระคัมภีร์ (แปลภาษาไทย) ซึ่งเขียนโดย

ศจ. อาร. บี. ธีม, จูเนียร์ หรือ อ. แมคซ์ ไคลน์ กรุณากดลินค์ที่นี้   

ในหน้านี้เป็นบทเรียนอธิบายหลักคำสอนพระคัมภีร์ ซึ่งเขียนโดย  ศจ. อาร. บี. ธีม, จูเนียร์, อ.ทิม แมคโลกแลน หรือ อ. พงษ์ศักติ์ วงศ์สิรี